Nærbø IL

Støtte NIL?

Støtte NIL?

Ønsker du å støtte

Dersom du ønsker å støtte NIL med mer enn ditt medlemsskap så er det mulighet for det. Nærbø Idrettslag er et viktig samlingspunkt for bygdas unger og ungdom, kanskje det viktigste etter skolen. NIL jobber for å gi barn en god å trygg plass å være der. Vi ønsker å gi dem følelsen av et felleskap med fokus på mestring og samhold, men også å lære dem gode holdninger, sunn kropp og et sundt hode. Vi skal lære dem folkeskikk og respekt for andre.

Vi streber ALLTID etter å legge forholdet best mulig til rette for dette arbeidet.

Dersom DU ønsker å hjelpe oss til å gi et ENDA bedre tilbud kan du gjøre det på mange måter. Sponsorene våre er bærebjelkene i idrettslaget. De sørger for stabile og gode penger inn på konto. Ønsker du å gå inn som sponsor kan du kontakte markedssjef Jonas Edland på 915 32 600 eller på mail: jonas@narboil.no 

For å holde oppe bærebjelkene og resten av bygningen trenger vi også en god grunnmur. I den forbindelse har vi utviklet GRUNNMUREN som er en måte både private og bedrifter kan støtte oss. Disse pengene går rett inn på bunnlinja vår. Til nå har vi samlet inn nærmere 300.000 på GRUNNMUREN med i underkant av 200 givere. Disse pengene går til utvikling av idrettslaget, som igjen legger forholdene til rette for for barn og unge. Dette går til innkjøp av utstyr, ny fotballhall videreutvikling av holdningskampanje osv. 

I tillegg har vi Grasrotandelen i regi av Norsk Tipping. Dersom du tipper kan du knytte ditt spillekort/nummer opp til Nærbø idrettslag, da får Nærbø Idrettslag penger for hver gang du tipper, uten at det koster deg noe ekstra. Gratis penger. Gi din grasrotandel til Nærbø idrettslag her.

Les mer om Grunnmuren her:

 


Nærbo IL
Adresse: Torlandsveien 10, 4365 NÆRBØ
Epost: post@narboil.no

http://www.narboil.no/

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift