Nærbø IL

Politiattester

Politiattester

Krav om politiattest i Nærbø IL

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

I Nærbø IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med: Daglig leder Helene Bjørnsen

e-post: helene@narboil.no

telefon:988 00 602

Daglig leder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Søknad om politiattest skjer elektronisk. Før du leverer den elektroniske søknaden må du ha innhentet en bekreftelse på formål med politiattesten. Den får du av daglig leder ved å sende en mail til helene@narboil.no eller du kan komme innom administrasjonen for å få en slik bekreftelse.

Selve søknaden leveres elektronisk på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

  • Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge med kopi av legitimasjon
  • Valg av formål
    • velg kategori Frivillige organisasjoner
    • velg formål Frivillige organisasjoner
  • Legg ved bekreftelse på formål – som du allerede har innhentet fra idrettslaget
  • Send inn

Du får politiattesten tilsendt i posten, når du mottar den kan du enten scanne den og sende den til daglig leder på mail helene@narboil.no eller du kan fremvise den for daglig leder personlig. Daglig leder skal ikke lagre attesten.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Ta kontakt på tlf 988 00 602 om noe er uklart.

Med vennlig hilsen
Styret i
Nærbø IL
 
Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest


Nærbo IL
Adresse: Torlandsveien 10, 4365 NÆRBØ
Epost: post@narboil.no

http://www.narboil.no/

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift